header
 
Bird-watching Memorandum  
line decor
  Bird List (サ行)
line decor
 
全て ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ・ラ行 その他 海外  


サカツラガン
 
ササゴイ
 
サシバ
 
サバクビタキ
 
サバンナシトド
 
サルハマシギ
サカツラガン   ササゴイ   サシバ   サバクビタキ   サバンナシトド   サルハマシギ
 
サンカノゴイ
 
サンコウチョウ
 
サンショウクイ
 
シジュウカラ
 
シジュウカラガン
 
シノリガモ
サンカノゴイ   サンコウチョウ   サンショウクイ   シジュウカラ   シジュウカラガン   シノリガモ
 
シベリアオオハシシギ
 
シマアオジ
 
シマアカモズ
 
シマアジ
 
シマエナガ
 
シマセンニュウ
シベリア
オオハシシギ
  シマアオジ   シマアカモズ   シマアジ   シマエナガ   シマセンニュウ
 
シマノジコ
 
シマフクロウ
 
シメ
 
ジュウイチ
 
ショウドウツバメ
 
ジョウビタキ
シマノジコ   シマフクロウ   シメ   ジュウイチ   ショウドウツバメ   ジョウビタキ
 
シラガホオジロ
 
シラコバト
 
シロエリオオハム
 
シロ	カモメ
 
アイスランドカモメ?
 
シロハラ
シラガホオジロ   シラコバト   シロエリオオハム   シロカモメ   シロカモメ
(デカムリン)
  シロハラ
 
シロハラゴジュウカラ
 
シロチドリ
 
シロハラトウゾクカモメ
 
ズグロカモメ
 
スズガモ
 
スズメ
シロハラ
ゴジュウカラ
  シロチドリ   シロハラ
トウゾクカモメ
  ズグロカモメ   スズカモ   スズメ
 
セイタカシギ
 
セグロカモメ
 
セグロセキレイ
 
セグロセキレイ
 
セッカ
 
センダイムシクイ
セイタカシギ   セグロカモメ   セグロセキレイ   セグロ
サバクヒタキ
  セッカ   センダイムシクイ
 
ソデグロヅル
 
ソリハシシギ
 
ソリハシセイタカシギ
           
ソデグロヅル   ソリハシシギ   ソリハシ
セイタカシギ
           
top TOP
   
Copyright (c) Torimiroku All Rights Reserved.